>

პროდუქტი დამატებულია კალათაში

კალათაში პროდუქტების რაოდენობაა

პროდუქტი
აღწერა
რაოდენობა
ფასი

კონფიდენციალობა

მოცემული კონფიდენციალობის პოლიტიკა ეხება იმ პირად ინფორმაციას, რომელსაც ამ ვებგვერდის საშუალებით თქვენ შესახებ მოგვაწვდით. თქვენ მიერ მოწოდებულ მონაცემებს ჩვენ გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ მოთხოვნილი ინფორმაცია, პროდუქტები და საჭიროებისამებრ დაგიკავშირდეთ.

ინფორმაცია, შესაძლოა, ასევე გამოვიყენოთ ჩვენი პროდუქტისა და მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, აგრეთვე ზოგადი ადმინისტრაციული მიზნებისთვის. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოში მოქმედი კანონის ფარგლებში მარკეტინგული მიზნებისთვის შეიძლება, დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი, გვარი, ელექტრონული ფოსტა, ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები, ხოლო ნებისმიერი სხვა მონაცემის დამუშავება შეიძლება სუბიექტის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.


თქვენ შესახებ არსებულ ინფორმაციაში ცვლილების შეტანის პასუხისმგებლობა გეკისრებათ თქვენ. მსგავს ინფორმაციას განეკუთვნება მაგალითად მისამართის ცვლილება. თქვენ გაქვთ უფლება, გვთხოვოთ, შევასწოროთ ნებისმიერი უზუსტობა იმ მონაცემებში, რომელიც თქვენ შესახებ გვაქვს